Palety ładunkowe i ich rodzaje

palety drewniane

Palety stosowane są jako sztywne podłoże, na którym można układać stosy drobniejszych opakowań, w łatwy sposób przewozić różnymi środkami transportu w dużej ilości.

Pierwsza paleta została wyprodukowana około 1950 roku przez szwedzki koncern BT Industries. Wymyślono drewnianą platformę do przechowywania i transportowania towarów z myślą o wszystkich rodzajach wózków widłowych.

Wraz z rozwojem gospodarki palety zaczęto dostosowywać również do kontenerów i samochodów ciężarowych.

Od 1961 r. z inicjatywy UIC (Międzynarodowej Unii Kolejowej) palety ustandaryzowano. Po podpisaniu umowy paleta uzyskała status standardowej i/lub wymiennej. Stąd wywodzi się EPP – Europejski Pool Paletowy.

Najbardziej rozpowszechnione w Europie są „europalety”, oznaczone z boku napisem „EUR” oraz „EPAL” o wadze ok: 25 kg – takie oznaczenia były stosowane do 1.08.2013 roku. W wyniku braku porozumienia po między UIC i EPAL usunięto znak towarowy kolei z nowo produkowanych europalet. Palety oznaczane są tylko symbolem EPAL.

Paleta ładunkowa pełni rolę opakowania, może być uzupełniona o nadbudowę, umożliwia transport, magazynowanie oraz manewrowanie przewożonego towaru. Do produkcji palet najczęściej używane jest drewno ale spotkać można również palety z tektury, styropianu, plastiku oraz metalu.

Plastikowe wyróżnia stała waga, odporność na promieniowanie UV, możliwość utrzymania ich w czystości, brak drzazg i gwoździ. Dużą zaletą jest również ich żywotność, którą określa się na 10 - 15 lat.  Minusem jest cena. Palety plastikowe używane są do transportu produktów spożywczych, środków chemicznych i niebezpiecznych.

Zaletą tekturowych jest ich niska waga dlatego są stosowane w transporcie lotniczym, morskim oraz przesyłkach kurierskich. Wytrzymują obciążenie do 750 kg. Z powodzeniem stosuje je szwedzki koncern IKEA.

Ze styropianu sprawdzają się podobnie jak tekturowe w transporcie, w którym znaczenie ma waga. Dodatkowym atutem jest absorbcja wstrząsów i bezpieczeństwo przy obsłudze.

Innym materiałem wykorzystywanym do produkcji palet jest aluminium. Palety aluminiowe są w miarę lekkie ale przede wszystkim wyjątkowo higieniczne niestety również drogie. Dlatego stosuje się je w transporcie produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych.

Wybór rodzaju palet zależy od wielu czynników: rodzaju transportowanych produktów ich właściwości, wymiarów, masy, sposobu transportu, a nawet wybranej trasy oraz sposobu magazynowania itp.